Home / Kế toán - Kinh tế / Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán (Có đáp án)
Câu hỏi trắc nghiệm về kiểm toán căn bản có sẵn đáp án

Để cung cấp nhưng thông tin, kiếm thức trước khi thì về chuyên ngành Kiểm Toàn, hôm nay Chia Sẻ Mới xin gửi đến các bạn sinh viên ngành Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: KIỂM TOÁN (có đáp án kèm theo).

Tài liệu này có 48 câu trắc nghiệm.

Download tài liệu: Word

Xem thêm:
Tài liệu kế toán
Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế Toán nguyên vật liệu tại công ty