Home / Toán 12 / Bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 12

Bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 12

Bộ đề kiểm tra theo từng chương Hình học lớp 12
(Có đáp án và hướng dẫn giải)

Hình học lớp 12 theo các chương:
– Chương 1 : Khối đa diện
– Chương 2: Mặt tròn xoay
– Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian
Tài liệu tổng hợp các dạng bài toán trong Hình học lớp 12. Mỗi bài tập Hình học đề có đáp án và hướng dẫn giải.
Hy vọng với tài liệu này giúp các em học tập và chuận bị tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.
Chúc các bạn học tập thi tốt.

Download tài liệu : PDF