Home / Vật Lý 12 / Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12

Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12

Chương Vật lý Hạt Nhân – Vật lý 12

Tài liệu gồm:
– Phần tóm tắt Lý thuyết về Hạt Nhân
– Hướng dẫn giải các bài toán về Hạt Nhân
– Các câu hỏi trắc nghiệm về Hạt Nhân có đáp án.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
Tài liệu 20 chủ đề lý thuyết Vật lý 12
Tổng hợp công thức và lý thuyết môn Vật lý 10, 11, 12