Home / Vật Lý 12 / Chương Dao động và Sóng điện từ – Vật lý 12

Chương Dao động và Sóng điện từ – Vật lý 12

Chương Dao động và Sóng điện từ – Vật lý 12
Tài liệu gồm:
– Phần tóm tắt Lý thuyết về Dao động và Sóng điện từ
– Hướng dẫn giải các bài toán và các câu hỏi trắc nghiệm về Dao động và Sóng điện từ
Tài liệu hệ thống kiến thức trọng tâm môn Vật lý lớp 12 thông qua các câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án chi tiết để tiện ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF