Home / Vật Lý 12 / Chuyên đề Sóng Cơ – Vật lý 12

Chuyên đề Sóng Cơ – Vật lý 12

Chuyên đề Sóng Cơ – Vật lý 12
Tài liệu gồm:
– Phần Lý thuyết về Sóng cơ
– Hướng dẫn giải các bài toán về Sóng cơ
– Các câu hỏi trăc nghiệm về sóng cơ có đáp án
Tài liệu hệ thống kiến thức trọng tâm môn Vật lý lớp 12 thông qua các câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án chi tiết để tiện ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF