Home / Toán 12 / Tài liệu Chuyên đề số phức – Toán 12

Tài liệu Chuyên đề số phức – Toán 12

Chuyên đề số phức – Toán 12
Tác giả : Đặng Việt Đông
Tài liệu lý thuyết số phức, phân dạng toán và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm số phức có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu rất hữu ích dành cho học sinh khối 12.

Nội dung chuyên đề số phức – Đặng Việt Đông (phiên bản đặc biệt):
Lý thuyết chung.
Chuyên đề 1. Thực hiện các phép toán.
Chuyên đề 2. Tìm phần thực, phần ảo.
Chuyên đề 3. Số phức liên hợp.
Chuyên đề 4. Tính môđun số phức.
Chuyên đề 5. Phương trình bậc nhất theo z và liên hợp của z.
Chuyên đề 6. Tìm nghiệm phức của phương trình bậc 2.
Chuyên đề 7. Mối liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình.
Chuyên đề 8. Tìm nghiệm phức của phương trình bậc cao.
Chuyên đề 9. Biểu diễn một số phức.
Chuyên đề 10. Tập hợp điểm biểu diễn số phức.
Chuyên đề 11. Max – Min của mođun số phức (GTLN – GTNN số phức).
Chuyên đề 12. Các dạng khác.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF