Home / Công thức Toán / Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành

Trong bài hôm nay chúng ta cùng học công thức và cách tính diện tích hình bình hành.

Hình bình hành là một tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Hình bình hành có 2 góc đối bằng nhau, 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của hình. Như bạn có thể thấy thì hình bình hành chính là một dạng đặc biệt của hình thang vì thế cách tính diện tích hình bình hành có thể áp dụng theo cách tính diện tích hình thang.

Diện tích hình bình hành sẽ bằng tích của đường cao (vuông góc với cạnh đánh) nhân với độ dài cạnh đáy tương ứng với chiều cao đó.

Công thức tính diện tích hình bình hành:  S = h × a

Trong đó:
S: Diện tích hình bình hành
a: Độ dài cạnh đáy
h: Độ dài đường cao ứng với cạnh đáy.

Bài tập áp dụng 1: Cho hình bình hành ABCD, cạnh đáy AB = CD dài 10 cm, đường cao AH dài 7 cm. Tính diện tích hình bình hành.

Giải:

Bài toán cho biết cạnh đáy AB = CD = 10 cm, đường cao tương ứng với cạnh đáy AH = 7 cm.

Ta áp dụng ngay công thức tính diện tích hình bình hành ta được:

Diện tích hình bình hành ABCD: S(ABCD) = a x h = AB x AH = 10 x 7 = 70 c

Vậy đáp số là 70 c

Như vậy qua bài viết nay chúng ta đã có thể tính được diện tích hình bình hành.
Chúc các em học tốt, thi tốt.