Home / Công thức Toán / Công thức tính diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Trong bài này chúng ta cùng học về công thức và cách tính diện tích hinh vuông.

Hình vuông là 1 hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau. Hình vuông là hình có 4 góc vuông, đường chéo vuông góc tại trung điểm của mỗi đường, 2 cặp cạnh đối song song với nhau.

Công thức tính diện tích hình vuông: S = a × a = a2
Công thức tính diện tích hình vuông bằng bình thường chiều dài cạnh hình vuông.

Trong đó:
S: Diện tích hình vuông.
a: là độ dài cạnh hình vuông.

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD có chiều dài cạnh là 5 cm. Tính diện tích hình vuông ABCD bằng bao nhiêu?

Giải:
Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông, ta có các cạnh AB = BC = CD = DA = 5 cm.

Diện tích hình vuông ABCD: S(ABCD)= 5² = 5 × 5= 25 cm²

Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã biết cách tính diện tích hình vương.
Chúc các em học tốt, thi tốt.