Home / Công thức Toán / Công thức tính thể tích hình trụ tròn

Công thức tính thể tích hình trụ tròn

Công thức tính thể tích hình trụ tròn

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính thể tích hình trụ tròn.
Hình trụ tròn là hình có hai mặt đáy là hai hình tròn song song với nhau và bằng nhau, có thể kể đến một số đồ vật hình trụ chẳng hạn như lon sữa bò, cái cốc, lọ hoa, cái thùng, cái xô,…

Công thức tính thể tích hình trụ tròn:

Công thức tính thể tích hình trụ tròn V = π × r× h = S.h

Trong đó:
V là kí hiệu thể tích
r là bán kính hình tròn mặt đáy hình trụ
h là chiều cao của hình trụ
π là hằng số ( π = 3,14)
S là diện tích đáy

Ví dụ:
Cho hình trụ tròn có bán kính đáy bằng 5 cm và chiều cao hình trụ 10 cm. Tính thể tích hình trụ tròn?

Lời giải:

Dự vào các giá trị như bán kính hình trụ và đường cao.

π =3,24
h =10 cmd
r = 5 cm

Ta có công thức tính thể tính hình trụ tròn: V = π.r².h= 3,14 × 5² × 10 = 785 (cm³).

Vậy đáp án là 785 (cm³).

Như vậy qua công thức trên chúng ta đã biết cách tính thể tích hình trụ tròn.