Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề KSCL môn Vật lý 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh lần 2

Đề KSCL môn Vật lý 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh lần 2

Đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Vật lý 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh
(Có đáp án)

Đề thi giúp các em học sinh lớp 12 chuận bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF