Home / Ôn thi THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Giáo dục công dân của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Giáo dục công dân của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Giáo dục công dân của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
(Có đáp án)

Đáp án đề minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Giáo dục công dân của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Cùng gửi đến các thầy cô và các em học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Cảm ơn trang HOCMAI đã chia sẻ đáp án.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF