Home / Ôn thi THPT / Tài liệu viết thành văn bài thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Ôn thi THPT

Tài liệu viết thành văn bài thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) – Ôn thi THPT

Tài liệu viết thành văn bài thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)
Cùng chia sẻ với các em tài liệu viết thành văn bài thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)
Tài loeeuj được chia sẻ 4 đoạn được phân tích và viết thành văn.
Hy vọng với tài liệu trên giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
Cảm ơn cô Trần Thùy Dương đã chia sẻ.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

1. Đoạn 9 câu thơ đầu ĐN
Download : Here

2. Đoạn Trong anh và em hôm nay…
Download : Here

3. Đoạn Những người vợ nhớ chồng…
Download : Here

4. Đoạn Họ giữ và truyền cho ta…
Download : Here