Home / Thư viện đề thi / Đề thi Lịch sử THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2 có đáp án

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2 có đáp án

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2 có đáp án
Chiều 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Xem thêm :
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Địa lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2

Download đề thi : PDF