Home / Thư viện đề thi / Đề thi Sinh học THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Sinh học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2 có đáp án

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Sinh học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2 có đáp án

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Sinh học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2 có đáp án
Chiều 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi : PDF