Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
(Có đáp án)

Đáp án đề minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Cùng gửi đến các thầy cô và các em học sinh khối 12, Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Hóa học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Hướng dẫn giải đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Toán của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo