Home / Thư viện đề thi / Đề thi Lịch sử THPT / Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2019 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT – Mã đề thi 301

Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2019 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT – Mã đề thi 301

Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2019 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT – Mã đề thi 301
Cùng gửi đến các thầy cô và các em học sinh khối 12, Đề thi chính thức THPT Quốc Gia 2019 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT.
Đề thi có đáp án giúp các bạn ôn lại kiến thức tốt nhất.
Chúc các bạn học tốt và thi tốt.

Download đề thi: PDF