Home / Kế toán - Kinh tế / Tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩ Mô

Tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩ Mô

Tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩ Mô
Đề cương ôn tập môn Kinh tế vĩ mô

Để giúp các bạn sinh viên ngành Kinh Tế, Tài chính có thêm tài liệu học tập. Chia sẻ với các bạn Tổng hợp công thức môn Kinh Tế học Vĩ Mô.
Đây là bộ tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩnh Mô đẩy đủ và chi tiết.
Trong quá trình học tập và làm bài tập thì việc sử dụng công thức rất là quan trọng.

Download tài liệu: PDF
Download tài liệu: Word

Xem thêm:
Tài liệu kế toán
Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế Toán nguyên vật liệu tại công ty