Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học hội 8 trường chuyên lần 3

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học hội 8 trường chuyên lần 3

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học hội 8 trường chuyên lần 3
Hội 8 trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục phối hợp tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm học 2018 – 2019 lần thứ ba.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF