Home / Trích dẫn sách / 12 Trích dẫn Sách Lòng Tốt Của Bạn Cần Thêm Đôi Phần Sắc Sảo

12 Trích dẫn Sách Lòng Tốt Của Bạn Cần Thêm Đôi Phần Sắc Sảo

Lòng Tốt Của Bạn Cần Thêm Đôi Phần Sắc Sảo
Tác giải: Mộ Nhan Ca

1. “Nếu bạn đã quen chịu thiệt, đã quen im lặng, đã quen để mình ấm ức, đã quen nhận lời mọi ngời, thì bạn sẽ quên mất thật ra bạn có thể có thái độ, có thể có quan điểm, có thể có năng lực, có thể sống cuộc sống mà bạn mong muốn.”

2. “Đời người vốn không có nợ nhau. Người khác tốt với bạn, là vì bạn cam tâm tình nguyện. Không phải mọi sự cho đi đều có đền đáp, cũng không phải mọi sự cho đi đều cần đền đáp.”

3. “Trên đời này, người chủ động bao giờ cũng đạt được nhiều hơn. Chủ động là một loại năng lực, chủ động chấm dứt tổn thương cũng là một loại năng lực. Nếu bạn không chủ động chấm dứt tổn thương, ắt sẽ đối mặt với sự tổn thương lẫn nhau không bao giờ dứt…

4. “Trong cuộc sống chỉ có ba việc: chuyện của mình, chuyện của người khác và chuyện của ông trời. Phải biết rằng, bạn chỉ cần làm tốt chuyện của mình, chuyện của ông Trời bạn không quản nổi, chuyện của người khác không liên quan đến bạn.”

5. “Khoan dung không đồng nghĩa với vô nguyên tắc, bạn nên thoải mái nhưng cũng phải giữ giới hạn. Khi bạn biết bình thản từ chối người khác, bạn sẽ hiểu nhiều khi từ chối không phải cố ý gây tổn thương mà chỉ là thành thật bày tỏ nguyện vọng của mình.”

6. “Lòng tốt thật sự là để người bên cạnh tự sống vui mỗi ngày, vào lúc cần giúp đỡ thì dốc hết sức giúp đỡ. Không ai có quyền áp đặt ý tốt của mình hoặc cưỡng ép người khác tuân theo ‘bổn phận đạo đức’ mà mình cho là đúng cả.”

7. “Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, thế gian cũng không có hạnh phúc nào không cần chủ động đi tìm, nếu bạn không có khả năng chủ động chấm dứt tổn thương, thì cũng không có khả năng hưởng thụ hạnh phúc.”

8. “Lòng tốt thật sự là để người bên cạnh tự sống vui mỗi ngày, vào lúc cần giúp đỡ thì dốc hết sức giúp đỡ. Không ai có quyền áp đặt ý tốt của mình hoặc cưỡng ép người khác tuân theo “ bổn phận đạo đức” mà mình cho là đúng cả. Tôi không muốn phạm “tôi tốt bụng” kiểu này với bản thân và người khác.”

9. “Bạn không dám từ chối người nhờ mình giúp đỡ… bạn tốt bụng làm bao việc cho người khác, chẳng qua vì bạn vẫn chưa nếm đủ trái đắng của “lòng tốt”… Bất kể ý tốt của bạn đổi lại bao nhiêu ấm ức, bạn đều lặng lẽ chịu đựng…

10. “Khi lòng tốt khiến bạn luôn đưa ra lựa chọn sai lầm, hiện thực quần bạn tả tơi, bạn sẽ không còn nghiêm khắc yêu cầu bản thân “tốt bụng vô tội vạ” nữa.”

11. “Chúng ta luôn giỏi làm tổn thương những người yêu thương mình, vì chúng ta hoàn toàn không thể làm tổn thương những người không yêu thương mình.”

12. “Khi bạn bình thản từ chối người khác, bạn sẽ hiểu nhiều khi từ chối không phải là cố ý gây tổn thương, mà là thành thật bày tỏ nguyện vọng của mình.”

Xem thêm:
10 Trích dẫn hay trong sách “Hành Trình Về Phương Đông”
Trích dẫn hay trong sách “Đối Thoại Với Thượng Đế”