Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 1
(Có hướng dẫn giải)

Đề thi thử môn Hóa 2019 THPT Chuyên Hà Tĩnh – lần 1 – 2019
THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tổ chức lần thi thử đại học lần 1 năm học 2018-2019 giúp các em học sinh khối 12 tập duyệt cho kỳ thi sắp tới.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF