Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý Sở GD&ĐT Bắc Ninh lân 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý Sở GD&ĐT Bắc Ninh lân 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý Sở GD&ĐT Bắc Ninh lân 1
(Có đáp án)

Sau đây cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật lý của Sở GD&ĐT Bắc Ninh.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF