Home / Thư viện đề thi / Đề thi Vật lý THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1
(có đáp án)

Đề thi thử môn Vật lý 2019 có đáp án THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF