Home / Thư viện đề thi / Đề thi Lịch sử THPT / Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử Liên Trường THPT Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử Liên Trường THPT Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử Liên Trường THPT Nghệ An
(Có đáp án)

Cùng gửi đến các thầy cô và các em học sinh khối 12, đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử Liên Trường THPT Nghệ An
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF