Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán / Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm học 2020 – 2021 trường THPT Thực hành ĐHSP TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm học 2020 – 2021 trường THPT Thực hành ĐHSP TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm học 2020 – 2021 trường THPT Thực hành ĐHSP TP.HCM
(Có hướng dẫn giải)

Giải đề Toán chuyên vào Trung học Thực hành Sư phạm
Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) hôm 20/7 được nhận xét là dễ hơn năm ngoái.

Download đề thi : PDF

Xem thêm:
Đề thi chuyên vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 môn Toán của Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng
Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa học năm học 2020 – 2021 của Sở GD&ĐT TP. HCM