Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh / Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016 môn tiếng Anh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Nghệ An

Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016 môn tiếng Anh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Nghệ An

Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016 môn tiếng Anh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Nghệ An
(Có đáp án)

Cùng chia sẻ với các thấy cô, cùng các em học sinh khối 9 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nghệ An
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download đề thi : PDF