Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán / Đề thi vào lớp 10 THPT năm 2017 – 2018 môn Toán của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Dương

Đề thi vào lớp 10 THPT năm 2017 – 2018 môn Toán của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Dương

Đề thi vào lớp 10 THPT năm 2017 – 2018 môn Toán của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Dương
Cùng chia sẻ với các thấy cô, cùng các em học sinh khối 9 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2017-2018 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bình Dương
Cảm ơn giáo viên Lê Hành Pháp THPT Tân Bình – Bình Dương đã hướng dẫn giải.
Đề thi có hướng dẫn giải chi tiết.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download đề thi : PDF