Home / Kế toán - Kinh tế / Giáo trình Xác Suất Thống Kế

Giáo trình Xác Suất Thống Kế

Giáo trình Xác Suất Thống Kế
Tác giả: Ths. Lê Đức Vĩnh
Cùng chia sẻ với mọi người giáo trình Xác Suất Thống Kế của Trường Đại Học Nông Nghiệp 1.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *