Home / Tải sách / Sách khoa học / Tải sách Hãy Trả Lời Em Tại Sao? Tập 2 Ebook PDF

Tải sách Hãy Trả Lời Em Tại Sao? Tập 2 Ebook PDF

Hãy Trả Lời Em Tại Sao? Tập 2
Tác giả: Arkady Leokum

Sao da người lại có màu khác nhau?

Tại sao ông trăng cứ theo dõi ta?
Các hành tinh có thể đụng nhau không?
Điều gì sẽ xảy ra nếu không khí không có bụi?
Phải chăng nhím bắn được lông của chúng?
Tại sao có nước đá khô?
… Và cuối cùng:
Tại sao bạn phải có đủ bộ Hãy Trả Lời Em Tại Sao?
Vì Hãy Trả Lời Em Tại Sao? có đủ những câu trả lời cho tất cả những câu trả lời “tại sao thú vị khác.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook : PDF