Home / Ôn thi THPT / Hệ Thống Toàn Diện Kiến Thức Sinh Học 12 – Ôn thi THPT

Hệ Thống Toàn Diện Kiến Thức Sinh Học 12 – Ôn thi THPT

Hệ Thống Toàn Diện Kiến Thức Sinh Học 12 – Ôn thi THPT
Tài liệu gồm ôn lại các phần lý thuyết trong Sinh Học 12.
Chuyên đề 1: Di truyền và Biến dị
Chuyên dề 2: Tiến hóa
Chuyên đề 3: Sinh thái học
Chúc các bạn học tập tốt.

Download tài liệu: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *