Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật N2 những mẫu ngữ pháp Kaizen Master 2kyuu tiếng Việt PDF

Tài liệu tiếng Nhật N2 những mẫu ngữ pháp Kaizen Master 2kyuu tiếng Việt PDF

Tài liệu tiếng Nhật N2 những mẫu ngữ pháp Kaizen Master 2kyuu tiếng Việt


Bao gồm 173 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật 2 kyuu (chương trình thi JLPT cũ tương đương với N2 hiện tại) bằng tiếng Việt, bản dịch của Nguyễn Đăng Quý. Sách được trình bày ngắn gọn dễ hiểu, có ví dụ rõ ràng. Mong là nó sẽ có ích cho các bạn.
Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật.

Download tài liệu: tại đây