Home / Ngữ Văn 12

Ngữ Văn 12

Tóm tắt bài Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Chiếc thuyền ngoài xa Tác giả: Nguyễn Minh Châu Tóm tắt tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa Tóm tắt 1: Theo yêu cầu của trưởng phòng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng đến một vùng ven biển miền Trung (cũng là nơi anh từng chiến đấu) để chụp một tấm …

Xem thêm