Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Nihongo Challenge N4 Kotoba – にほんごチャレンジN4[ことば]PDF

Download Nihongo Challenge N4 Kotoba – にほんごチャレンジN4[ことば]PDF

Nihongo Challenge N4 Kotoba – にほんごチャレンジN4[ことば]Ebook PDF
にほんごチャレンジN4[ことば] (日本語能力試験対策にほんごチャレンジ) 単行本(ソフトカバー)

Cũng là một cuốn sách hay nằm trong bộ Nihongo Challenge, chú trọng vào kĩ năng từ vựng.
内容紹介
N4レベルの約600のことばが日常生活の場面や話題ごとに分けられ、例文とイラストとともに学べる。

Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF