Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Nihongo Soumatome N2 Goi – 日本語総まとめ N2 語彙 Ebook PDF

Download Nihongo Soumatome N2 Goi – 日本語総まとめ N2 語彙 Ebook PDF

Nihongo Soumatome N2 Goi – 日本語総まとめ N2 語彙

Chia sẻ mọi người quển sách 日本語総まとめ N2 語彙 [Nihongo Sōmatome N2 Goi]

Từ vựng N2 toàn diện của Nhật Bản (các biện pháp “Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật”)
日本語総まとめ N2 語彙 (「日本語能力試験」対策) 単行本(ソフトカバー)

Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF