Home / Tải sách / Sách kinh tế / Download Sách Sức mạnh của 6-Sigma Ebook PDF

Download Sách Sức mạnh của 6-Sigma Ebook PDF

Sức mạnh của 6-Sigma
Tác giả : Subir Chowdhury

Sáu Sigma hay 6 Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động do hãng Motorola phát triển đầu tiên vào năm 1985. 6 Sigma trở nên phổ biến sau khi Jack Welch áp dụng triệt để nó trong chiến lược kinh doanh của ông tại General Electric năm 1995 và nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

6-Sigma đã trở thành một phần trung tâm của việc thành công trong kinh doanh, mỗi người phải biết và áp dụng các nguyên tắc này đối với các tổ chức của mình.

Sức Mạnh Của 6 Sigma sẽ cải thiện việc tham gia ở tất cả các cấp của tổ chức, bở vì nó đã biến một chủ đề phức tạp thành dễ hiểu và muốn đọc. Cuốn sách này sẽ trở thành một bộ mã nguồn cho những ai muốn hiểu và thức 6-Sigma thành công.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF