Home / Tag Archives: Barack Obama

Tag Archives: Barack Obama

Tải sách Tiểu sử Barack Obama Ebook PDF

Tiểu sử Barack Obama Tác Giả: Joann F. Price Trong bài diễn văn tối ngày 27 tháng Bảy năm 2004 – do Barack Obama tự viết và đọc không cần sự hổ trợ của máy phóng đại chữ (thiết bị dùng cho người phát thanh trên truyền hình đọc văn …

Xem thêm

Tải sách Hy Vọng Táo Bạo – Barack Obama Ebook PDF

Hy vọng táo bạo Tác giả : Barack Obama Cuốn Hy vọng táo bạo đem lại cho độc giả – cũng như cử tri trên toàn nước Mỹ – cái nhìn lạc quan về tương lai của đất nước, đây cũng là cuốn tự truyện chính trị về những giá …

Xem thêm