Home / Tag Archives: Ebook Marketing

Tag Archives: Ebook Marketing

Tải sách Khác biệt hay là chết Ebook PDF

Khác Biệt Hay Là Chết Tác giả: Jack Trout – Steve Rivkin Khác biệt hay là chết được đánh giá là một trong những cuốn sách marketing hay nhất của mọi thời đại. Chính qua quyển sách này, khác biệt hóa (differentiate) đã trở thành một “từ ngữ lớn” trong …

Xem thêm