Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán / Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Hồng Hà, Hà Nội có đáp án

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Hồng Hà, Hà Nội có đáp án

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Hồng Hà, Hà Nội có đáp án

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường THCS Hồng Hà, Hà Nội (Có đáp án) là tài liệu ôn thi vào lớp 10 hữu ích dành cho các bạn học sinh. Việc luyện tập với đề thi sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài thi xét tuyển vào lớp 10 sắp tới.

Download đề thi: PDF