Home / Tải sách / Sách Marketing / Tài liệu bài giảng Truyền thông Marketing

Tài liệu bài giảng Truyền thông Marketing

Tài liệu bài giảng Truyền thông Marketing

Tổng quan về truyên thông Marketing
– Khái niệm và vai trò của truyền thông Marketing
– Quá trình truyên thông Marketing
– Các công cụ truyên thông Marketing
– Vấn đề đạo đức trong truyền thông marketing

Nguồn: TS. Nguyễn Thượng Thái

Download tài liệu: Tại đây

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)