Home / Kế toán - Kinh tế / Tài liệu cho bộ Kế Toán, Nhân sự và Nhân viên văn phòng

Tài liệu cho bộ Kế Toán, Nhân sự và Nhân viên văn phòng

Tài liệu cho bộ Kế Toán, Nhân sự và Nhân viên văn phòng
File tài liệu cho kế toán, nhân sự, nhân viên văn phòng

1. Quản lý bản thân
2. Theo dõi thời gian công việc hàng ngày
3. Theo dõi thời gian công việc hàng tuần
4. Điểm doanh nhân viên hàng tháng
5. Tiêu chí đánh giá nhân viên
6. Danh sách nghỉ việc của nhân viên
7. Tiêu chí đánh giá nhân viên
8. Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên tuần
9. Bảng chấm công tăng ca
10. Đánh giá thực hiện công việc tháng, năm
11. Bảng đánh gia nhân viên quý, năm

Download file tài liệu: Here

Xem thêm:
Tổng hợp công thức môn Kinh Tế Vĩ Mô
22 loại công văn thường dùng gửi Thuế và Bảo hiểm Xã Hội