Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tài liệu Giáo trình dạy tiếng Nhật của đài NHK PDF + Audio

Tài liệu Giáo trình dạy tiếng Nhật của đài NHK PDF + Audio

Giáo trình cùng nhau học tiếng Nhật dựa trên bộ phim Japan My Love (nước Nhật tôi mến yêu), dẫn chương trình Hà Trang, đã được lên sóng NHK (mục Cùng nhau học tiếng Nhật) khoảng thời gian từ giữa năm 2008 đến năm 2011. Nếu các bạn có thể học thuộc được các mẫu câu thì sau khi học hết chương trình này các bạn có thể thành thạo sử dụng được 100 mẫu câu đàm thoại (trong 100 bài) thông dụng nhất trong tiếng Nhật.

“Nhân vật chính trong bộ phim của chúng ta là anh Leo – một người nước ngoài. Anh Leo đã học 1 môn võ của Nhật Bản là Aikido ở nước mình, nhưng vì muốn đến Nhật Bản học thêm môn võ của mình, nên anh đã rất cố gắng để học tiếng Nhật. Và thế rồi ước mơ của anh Leo đã trở thành hiện thực. Anh đã có cơ hội đến Nhật Bản. Và bộ phim của chúng ta bắt đầu từ đây.”

Giáo trình dạy tiếng Nhật của đài NHK học tiếng Nhật với tiếng Việt rất dễ học

Nguồn:studyjapanese.net

Download giáo trình: Tại đây

Download File Audio 1: Tại đây

Download File Audio 2: Tại đây