Home / Tải sách / Sách Marketing / Tài liệu Những từ khóa khiến cho tiêu đề trở nên đắt giá trong Marketing

Tài liệu Những từ khóa khiến cho tiêu đề trở nên đắt giá trong Marketing

Tiêu đề luôn là phần quan trọng nhất của một bài viết hấp dẫn. Một tiêu đề tuyệt với khiến người đọc không thể chịu được nếu phải bỏ qua nó, họ sẽ “vồ vập” vào mà đọc ngay bài viết. Viết tiêu đề cũng là việc tiêu tốn nhiều thời gian nhất, tuy nhiên có công thức để viết nó dễ dàng hơn và có những từ nếu xuất hiện trong tiêu đề sẽ làm người đọc chú ý.

Những từ giúp cho tiêu để thêm đắt giá (nên có trong tiêu đề)

Download tài liệu: Tại đây