Home / Tải sách / Sách nuôi dạy con / Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé từ 5-18 tháng tuổi – Mỗi ngày một món

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé từ 5-18 tháng tuổi – Mỗi ngày một món

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé từ 5-18 tháng tuổi – Mỗi ngày một món

Hướng dẫn lên thực đơn cho bé từ 5 tháng tuổi đến hơn 1 tuổi.
Tài liệu gồm:
– Lịch ăn
– Các món ăn cho bé 5-6 tháng
– 7 tháng trở lên
– 9 tháng trở lên
– 11 tháng trở lên
– Trên 1 tuổi
– Một số bữa ăn hợp lý

Download sách: PDF
Download sách: Word

Xem thêm:
Sách Cẩm Nang Các Giai Đoạn Phát Triển Của Trẻ PDF
Sách Cẩm Nang Chăm Sóc Trẻ PDF