Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Lý thuyết & 146 câu trắc nghiệm Este – Lipit Hóa Học 12 – Ôn thi THPT

Lý thuyết & 146 câu trắc nghiệm Este – Lipit Hóa Học 12 – Ôn thi THPT

Lý thuyết & 146 câu trắc nghiệm Este – Lipit Hóa Học 12 – Ôn thi THPT
Tài liệu lý thuyết & 146 câu trắc nghiệm Este-Lipit trong đề thi ĐH-CĐ (có đáp án)
Tài liệu gồm:
– Tóm tắt lý thuyết.
– Các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
Hy vọng với tài liệu này giúp các em chuận bị tốt nhất cho kỳ thi THPT sắp tới.
Cảm ơn tài liệu của Kys đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *