Home / Tài liệu tiếng Anh / 15 Chủ Đề Nói Thường Gặp Trong Tiếng Anh

15 Chủ Đề Nói Thường Gặp Trong Tiếng Anh

Cùng chia sẻ với mọi người 15 chủ đề nói tiếng Anh thường gặp trong buổi kiểm tra, thi Tiếng Anh.

Chủ Đề 1: How Many Seasons Are There In The South Of Vietnam? Which One Do You Prefer? Why? (Có Bao Nhiêu Mùa Ở Miền Nam Việt Nam? Bạn Thích Mùa Nào? Vì Sao?)
Chủ Đề 2: Which Places In Vietnam Do You Think Are The Most Interesting For Visitors From Other Countries? (Bạn Nghĩ Nơi Nào Ở Việt Nam Thú Vị Nhất Cho Khách Nước Ngoài?)
Chủ Đề 3: Tell An Experience That You Never Forget. (Kể Về Một Trải Nghiệm Mà Bạn Không Bao Giờ Quên)
Chủ Đề 4: How Do You Spend Your Weekends? (Bạn Thường Làm Gì Vào Cuối Tuần?)
Chủ Đề 5: Talk About Your Daily Routine. (Kế Về Việc Làm Hằng Ngày Của Bạn.)
Chủ Đề 6: What Do You Like And Dislike? (Bạn Thích Điều Gì Và Ghét Điều Gì?)
Chủ Đề 7: Describe The Room That You Like Best In Your House. Why Do You Like It? (Miêu Tả Căn Phòng Bạn Thích Nhất Trong Nhà Bạn. Tại Sao Bạn Lại Thích Nó?)
Chủ Đề 8: Where Do You Prefer Living? City Or Countryside? Bạn Thích Sống Ở Nơi Nào Hơn? Thành Phố Hay Làng Quê)
Chủ Đề 9: How To Keep Healthy? (Làm Sao Để Khỏe Mạnh?)
Chủ Đề 10: Do You Have Any Problems In Learning English? How Do You Overcome Them? (Bạn Có Gặp Khó Khăn Gì Trong Việc Học Tiếng Anh Không? Làm Thế Nào Bạn Có Thể Vượt Qua Những Khó Khăn Ấy?)
Chủ Đề 11: What’s Your Favorite Means Of Transportation? Why Do You Like It?(Phương Tiện Giao Thông Ưa Thích Của Bạn Là Gì? Tại Sao?)
Chủ Đề 12: Do You Think The Computer Is A Useful Tool? How Is It Useful? (Bạn Có Nghĩ Máy Tính Là Công Cụ Hữu Ích Không? Nó Hữu Ích Như Thế Nào?)
Chủ Đề 13: What Are Your Hobbies? (Sở Thích Của Bạn Là Gì?)
Chủ Đề 14: If You Were A Billionaire, What Would You Do?(Nếu Bạn Là Một Tỷ Phú, Bạn Sẽ Làm Gì?)
Chủ Đề 15: Do You Like Pets? What Kind Of Pets Do You Like Best? Why? (Bạn Có Thích Động Vật Không? Loại Động Vật Nào Bạn Thích Nhất? Tại Sao?

Download tài liệu : Here