Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Nhật / 214 Bộ thủ Kanji + Kèm giải thích

214 Bộ thủ Kanji + Kèm giải thích

214 Bộ thủ Kanji + Kèm giải thích
Việc học Kanji theo bộ thủ cực kỳ quan trọng. Nếu bạn hiểu được được toàn bộ 214 bộ thủ, chúng ta có thể dễ dàng hiểu nghĩa và đồng thời nhớ được các chữ kanji. Thật sự thì ko phải tất cả 214 bộ thủ được sử dụng hết trong Tiếng Nhật hiện nay. Nhưng chắc chắn bạn sẽ sớm làm quen với những bộ thủ quan trọng và biến thể của nó.

Download : Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *