Home / Tài liệu tiếng Hàn / 2236 Từ Vựng Hán Hàn Tổng Hợp

2236 Từ Vựng Hán Hàn Tổng Hợp

2236 Từ Vựng Hán Hàn Tổng Hợp
Sách tổng hợp hơn 2000 từ vựng Hán Hàn, sách được liệt kê dưới dạng bảng, như excel
Dễ dàng tra cứu và quản lý học tập

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản