Home / Tài liệu tiếng Nhật / 55 cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật

55 cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật

55 cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ trong tiếng Nhật
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học và tìm hiểu về các cặp Tự Động Từ và Tha Động Từ thường sử dụng trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin (IT)
Tổng Hợp 100 Phó Từ Thường Xuất Hiện Trong Đề Thi JLPT