Home / Toán 12 / Giải một số bài Toán về tính chất cực trị Hàm Số Bậc 3 và Bậc 4 giúp ôn thi THPT Quốc Gia

Giải một số bài Toán về tính chất cực trị Hàm Số Bậc 3 và Bậc 4 giúp ôn thi THPT Quốc Gia

Giải một số bài Toán về tính chất cực trị Hàm Số Bậc 3 và Bậc 4 giúp ôn thi THPT Quốc Gia
(Có hướng dẫn giải)

Cảm ơn: CLT Giáo Viên Trẻ TP Huế đã biên soản và hướng dẫn giải các bài Toán.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Ôn thi THPT phần Tích Phân
Ôn thi THPT phần Hàm Số và Đồ thị Hàm số