Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Các dạng Toán có yếu tố Max – Min trong số phức – Ôn thi THPT

Các dạng Toán có yếu tố Max – Min trong số phức – Ôn thi THPT

Các dạng Toán có yếu tố Max – Min trong số phức – Ôn thi THPT
Bài toán Min – Max số phức có lời giải chi tiết

Bài toán có yếu tố Max – min trong số phức là một trong những dạng toán khó ở trong chương trình môn Toán THPT và thường được lựa chọn ở các câu VD-VDC mang tính phân loại thí sinh.
Trong đề tham khảo của bộ năm 2021 cũng có một câu ở mức độ như vậy.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tập và ôn thi THPT Quốc Gia.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Hướng dẫn giải 218 bài Toán trích từ đề thi thử THPT Quốc Gia
Hướng dẫn giải các bài về Hàm số – Ôn thi THPT