Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Hướng Dẫn Sử Dụng Và Giải Toán Trên Máy Tính Casio FX 570ES

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Giải Toán Trên Máy Tính Casio FX 570ES

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Giải Toán Trên Máy Tính Casio FX 570ES

Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio FX 570ES dành cho các học sinh khối lớp 10 – 11 – 12. Hướng dẫn một cách đầy đủ và chi tiết các chức năng của một Casio fx 570ES. Casio fx 570ES là một loại máy tính được dùng rộng rãi cho các học sinh Việt Nam. Loại máy tính phổ thông đương nhiên sẽ là loại mày được dùng cho kỳ thi THPT Quốc Gia.

Xem thêm:
Hướng dẫn giải các bài về Hàm số – Ôn thi THPT
Hướng dẫn giải Toán bằng Casio cho học sinh 12

Download: PDF